Van regelgericht naar risicogericht

Veiligheid is een breed begrip en kent veel gezichten. Het is onmogelijk om als persoon alles van veiligheid af te weten en in die wetenschap hebben de oprichters van IRIV in het verleden regelmatig samengewerkt en hun expertise gedeeld.

Naast het feit dat wij als deskundigen behoefte hebben aan kennis en capaciteit, zagen we dat deze behoefte bij onze klanten al een tijd zeer sterk aanwezig is. Wat we ook zagen is dat het inhuren van deskundigen niet altijd leidt tot betere resultaten, met als gevolg dat je steeds vaker bij dezelfde personen en organisaties uitkomt. De vertrouwensband die zo ontstaat, voorkomt dat werkzaamheden “opnieuw” moeten worden gedaan en dat je daardoor ook (deel) expertise kunt inhuren (zonder dat een nieuwe deskundige eerst weer het hele traject moet doorlopen).

De vergelijking met een estafette komt dan al snel naar boven. Bij een estafette legt iedereen een eigen traject af en loop je slechts een klein stukje met elkaar mee voordat je het stokje aan de volgende overgeeft. Het traject is vooraf duidelijk, de lopers zijn bekend en wat overblijft is een goede afstemming. Vanuit dit oogpunt hebben wij IRIV opgericht en we zijn ervan overtuigd dat wij onze synergie in uw voordeel om kunnen zetten.

 • Advies

 • Managen

 • Borgen

 • Regie

Actueel scholingsaanbod

Leergang Preventiemedewerker Leergang Veiligheidscultuur

IRIV:  Instituut Regisseurs Integrale Veiligheid

IRIV is een unieke samenwerking van diverse organisaties en deskundigen die gezamenlijk een breed pakket producten en diensten aanbieden voor bedrijfsveiligheid met elk hun specifieke kennis en specialisatie. IRIV biedt organisaties totale ‘ontzorging’ door een uniek totaalconcept en speelt hiermee adequaat in op elk veiligheidsvraagstuk vanuit een organisatie. IRIV is transparant en biedt toegevoegde waarde door op de vraag en organisatie toegespitste oplossingen te bieden.

Veiligheid is een breed begrip. Binnen IRIV is de volgende verdeling gemaakt: Brandveiligheid, Arbo, Milieu, Crisismanagementteam en -plannen, Security, Procesveiligheid, Sociale Veiligheid en Informatie Veiligheid. Alle deelgebieden worden middels één software systeem inzichtelijk gemaakt en geborgd. Binnen elke specialisatie werkt IRIV samen met vaste partners die voor de uitvoering van werkzaamheden zorgen.

De oprichters van IRIV beschikken over een groot en uniek netwerk, waardoor er voor elk specifiek vraagstuk een perfecte match te maken is.

IRIV neemt – als vast aanspreekpunt – de totale zorg voor de veiligheid binnen een organisatie op doeltreffende en efficiënte wijze over van haar klant. Dit levert tijdwinst en financieel voordeel op voor de klanten van IRIV. Binnen elk budget is er een passende oplossing te vinden. IRIV heeft een enorme kennis van de markt, kent alle spelers en de behoeftes van de klant waardoor IRIV altijd de juiste ‘acteurs’ vindt passend bij het script.

De redenen waarom organisaties een beroep doen op een regisseur van IRIV zijn heel divers:

 • Verandering van wetgeving, voldoen aan nieuwe wet en regelgeving.
 • Een fusie of vergaande samenwerking.
 • Verandering van intern beleid.
 • Audits in-/extern; waar staat het bedrijf binnen de ontwikkeling op veiligheid.
 • Veiligheidsincident binnen de organisatie.
 • Ingegeven door vraagstelling van uit OR of Raad van Toezicht.
 • Ingegeven door interne en/of externe factoren.
 • Verschuiving van taken en werktijden binnen de organisatie (Het Nieuwe Werken).
Veiligheid is een heel breed begrip, waar bedrijven eigen ideeën bij hebben. Daarnaast zijn er eisende partijen zoals gemeenten, provincies en verzekeraars. En er zijn tientallen leveranciers die elk een deel van de vragen kunnen beantwoorden. Kortom: veiligheid lijkt soms een bos met veel bomen, en ook nog eens verschillende weersomstandigheden. IRIV helpt met haar expertise bedrijven die behoefte hebben aan regie. Bijvoorbeeld omdat kennis ontbreekt. Of omdat zij op zoek zijn naar de helpende hand voor het vinden van een kwalitatieve oplossing.
IRIV is als regisseur uw vaste aanspreekpunt, filtert de vraagstukken van de organisatie en komt met een script voor de oplossing. Bovendien kijkt IRIV naar vraagstukken vanuit de optie ‘van regelgericht naar risicogericht’. Integrale veiligheid ligt op deze manier aan de basis van de dienstverlening van IRIV.

IRIV begeleidt het adviestraject en door zijn specifieke marktkennis weet deze de perfecte match te maken voor u als klant en bent u verzekerd van korte lijnen, tijdsbesparing, kostenbesparing, gemak, kennis markt en sectoren, overzicht, kennis toeleveranciers en de voor hem beste oplossing.

IRV is onderscheidend in haar dienstverlening door:

 • Vast aanspreekpunt.
 • Uitgebreid netwerk.
 • Transparantie.
 • Betrouwbaarheid.
 • Betrokkenheid.
 • Innovatie.
 • Praktisch.
 • Onafhankelijkheid.
 • Specifieke marktkennis.