Competentiegericht leren

Tijdens de leergang preventiemedewerker wordt er competentiegericht geleerd. Er wordt bekeken welke competenties reeds beheerst worden zodat er voor iedere deelnemer een leertraject op maat kan worden aangeboden.
Competentie Wat houdt deze competentie in?
1. Positioneren van eigen rol

a. Kennis hebben van functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Wettelijke taken van de preventiemedewerker
 • Organiseren
 • Projectmatig werken
 • Positie van preventiemedewerker binnen organisatie

b. Kennis hebben van het belang en de plaats van preventie in het kader van veranderende sociale zekerheid

 • Terugtrekkende overheid
 • Aansprakelijkheid
 • Verantwoordelijkheid en belang werkgever
 • Verantwoordelijkheid en belang werknemer
2. Preventiebeleid voeren

a. Draagvlak kunnen creëren voor preventie

 • Goed werkgeverschap
 • Goed werknemerschap
 • Realisme
 • Urgentie
 • Betrokkenheid van de preventiemedewerker

b. Invulling kunnen geven aan preventie

 • Organiseren
 • Projectmatig werken
 • Communiceren
 • Voorlichting geven
 • Toezicht houden
3. Het leveren van bijstand bij de uitvoering van de RI&E

a. Uitvoeren van de RI&E (eventueel met hulp van (externe) deskundigen)

 • RI&E-onderdelen en proces kennen
 • Kennen van methodieken: checklists, interviews, observaties, metingen
 • Opstellen RI&E-plan

b. De plaats kennen van de RI&E

 • Als onderdeel van de beleidscyclus
 • RI&E als instrument binnen een beleidskader

c. In staat zijn om een RI&E te beoordelen

 • Wettelijke eisen aan RI&E: volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit
 • Verdiepende RI&E’s en Branche RI&E’s
 • Rol en werkwijze Arbeidsinspectie m.b.t. RI&E
 • Passend bij eigen organisatie

d. Per arbothema de belangrijkste risico’s kennen en herkennen

 • Arbothema’s kennen
 • Weten hoe de risico’s te kunnen identificeren
 • Weten wanneer externe hulp moet worden ingeschakeld

4. Adviseren van en samenwerken met belanghebbenden en betrokkenen

a. Kunnen samenwerken met:

 • Werkgever
 • OR/PVT
 • Bedrijfsarts
 • Werknemers
 • Arbo professionals

b. Kennis hebben van de principes van zorgvuldigheid integriteit en effectiviteit van communiceren, adviseren en samenwerken

 • Begrijpt het belang en de noodzaak van integriteit
 • Snappen dat elke doelgroep specifiek aangesproken moet worden
 • Bevorderende en remmende factoren kunnen benoemen voor samenwerking
 • Strategische gevoel voor verhoudingen tonen

c. Samen kunnen werken met interne en externe deskundigen en specialisten

 • Mee kunnen denken over inschakelen interne/externe deskundigen
 • Eigen grenzen kennen en daarmee kunnen omgaan

5. Coördineren van en samenwerken aan uitvoering van maatregelen

a. in staat zijn om een PVA op te stellen en bij te houden

b. Kennis hebben om de juiste maatregelen te koppelen aan risico’s

c. Weten wanneer externe kennis moet worden ingezet

d. Kennis hebben van de arbeidhygiënische strategie.