Unieke opzet

De leergang is opgezet volgens de inzichten van competentiegericht onderwijs. We gaan uit van het principe dat kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemer al beheerst ingebracht kunnen worden in de leergang en meetellen. Hierdoor is er voor iedere deelnemer een leertraject op maat en kan de gevorderde deelnemer de leergang sneller en efficiënter doorlopen, terwijl er voor de beginnende deelnemer voldoende aandacht en begeleiding is. Het competentieprofiel van de leergang preventiemedewerker is leidend, maar de invulling kan voor iedereen anders zijn.

Lees meer over de competenties

Opbrengsten

  • Deelnemers maken een verdiepingsslag op individueel specifieke kennisgebieden.
  • Deelnemers krijgen een bredere visie op veiligheid waarbij de mindset van ‘politieagent’ naar ‘ambassadeur’ gaat.
  • Deelnemers ontwikkelingen door op competenties (competentieprofiel).
  • Deelnemers worden meer bewust van cultuur en gedrag binnen de organisatie.
  • Deelnemers weten hoe zij mensen in de organisatie ertoe kunnen zetten om veilig en gezond te werken.

Leergangstructuur

De leergang start met een 360 graden feedback waarin een deelnemer (en mensen uit de omgeving) op bepaalde competenties reflecteert. Op basis van de informatie uit deze 360 graden feedback wordt een leercoach toegewezen. Vervolgens wordt er samen met de leercoach een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) gemaakt. In de POP staat concreet beschreven hoe de deelnemer competent wil gaan worden.

Aan het einde van de leergang wordt er door middel van een nieuwe meting een evaluatie uitgevoerd en kan in gezamenlijkheid worden vastgesteld in hoeverre de beoogde competentiedoelstellingen zijn gerealiseerd. 360 graden feedback is altijd alleen voor deelnemer, cursusleider en leercoach. Geen enkele andere persoon krijgt de resultaten te zien.

Onderwerpen